Voorwaarden en beleid

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, de toepasselijke wet- en regelgeving en hun naleving. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze site is beveiligd door relevante auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

 1. Toestemming is toegestaan ​​om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (data of programmering) op de site van http: // Apenstreken Metaapnootmies te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de enige vergunning van licentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
  de materialen wijzigen of kopiëren;
  het materiaal gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  een product of materiaal op de site van http: // Apenstreken Metaapnootmies proberen te decompileren of opnieuw samen te stellen;
  verwijder copyright of andere beperkende documentatie van de materialen; of
  breng de materialen over naar iemand anders of “spiegel” de materialen zelfs op een andere server.
 2. Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze opsluitingen negeert en kan worden beëindigd door http: // Apenstreken Metaapnootmies wanneer u maar wilt. Nadat de vergunning is beëindigd of wanneer uw kijkvergunning is beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de site van http: // Apenstreken Metaapnootmies worden gegeven “as is”. http: // Apenstreken Metaapnootmies geeft geen garanties, wordt niet gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van en vernietigt alle andere garanties, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-inbreuk op in licentie gegeven eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft http: // Apenstreken Metaapnootmies geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of de niet-aflatende kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar internetsite of de algemene identificatie met dergelijke materialen of op andere bestemmingen die met deze website zijn verbonden.

4. Beperkingen

Http: // Apenstreken Metaapnootmies of haar leveranciers mogen in geen geval schade toebrengen (meegerekend, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van zakelijke tussenkomst) voortkomend uit het gebruik of de onmacht om de materialen te gebruiken op De internetpagina van http: // Apenstreken Metaapnootmies, ongeacht de mogelijkheid dat http: // Apenstreken Metaapnootmies of een door http: // Apenstreken Metaapnootmies goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk is geïnformeerd over de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar bevoegdheden geen beperkingen op afgeleide garanties of belemmeringen van verplichtingen voor zware of toevallige schade toestaan, maken deze opsluitingen voor u mogelijk geen verschil.

5. Amendementen en errata

Het materiaal dat op de site van http: // Apenstreken Metaapnootmies verschijnt, kan typografische of fotografische fouten bevatten. http: // Apenstreken Metaapnootmies garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. http: // Apenstreken Metaapnootmies kan verbeteringen aan de materialen op haar site doorvoeren zonder voorafgaande kennisgeving. http: // Apenstreken Metaapnootmies spant zich dan weer niet in om de materialen bij te werken.

6. Links

http: // Apenstreken Metaapnootmies heeft het merendeel van de websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van enige connectie impliceert geen ondersteuning door http: // Apenstreken Metaapnootmies van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

http: // Apenstreken Metaapnootmies kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elk geval dat zich identificeert met de site van http: // Apenstreken Metaapnootmies, moet worden beheerd volgens de wetten van het land van de VS http: // Apenstreken Metaapnootmies State, zonder rekening te houden met de wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgesteld met het einddoel dat u zou moeten zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken van ons privacybeleid.

 • Voordat of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
 • We zullen individuele gegevens enkelvoudig verzamelen en gebruiken om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen individuele gegevens bewaren die zo lang zijn als essentieel voor de bevrediging van die redenen.
 • We verzamelen individuele gegevens met legale en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.
 • Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze moet worden gebruikt, en, voor zover essentieel om die redenen, nauwkeurig, volledig en bijgewerkt zijn.
 • We beschermen individuele gegevens door middel van veiligheidsschilden tegen ongeluk of inbraak, en ook tegen niet-goedgekeurde toegang, openbaarmaking, duplicatie, gebruik of wijziging.
 • We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.

We zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt gehandhaafd.